Godziny otwarcia: wtorek-piątek - 11.00-17.00, sobota - 11.00-16.00, niedziela - 11.00-15.00 — Sprawdź ceny biletów

Fundacja

W nocy z 22 na 23 maja 2020 roku na dziedzińcu historycznego gmachu Akademii arcybiskup poznański Stanisław Gądecki podpisał akt założycielski Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego. Dokument fundacyjny został podpisany w 500-lecie śmierci biskupa Lubrańskiego.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, naukowej i dobroczynnej.

Statut Fundacji
Akademii Jana Lubrańskiego

Celem Fundacji jest prowadzenie Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, wspieranie Archidiecezji Poznańskiej w prowadzeniu Archiwum Archidiecezjalnego, wsparcie Archidiecezji Poznańskiej w zakresie prowadzenia przez nią działalności kulturalnej, muzealnej, naukowej, dydaktycznej i badawczej związanej z historią, kulturą i sztuką, a także prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, naukowej i dobroczynnej opartych na wartościach chrześcijańskich, wspierających integralny rozwój człowieka.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Prowadzenie Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
 2. Wspieranie Archidiecezji Poznańskiej w prowadzeniu Archiwum Archidiecezjalnego.
 3. Obsługę ruchu turystycznego odbywającego się w obiektach należących do Archidiecezji Poznańskiej, bądź Kapituły Metropolitalnej.
 4. Prowadzenie działalności ekspozycyjnej, w tym organizowanie wystaw stałych i czasowych, zarówno stacjonarnych jak i objazdowych.
 5. Promocja i popularyzacja kultury i sztuki sakralnej.
 6. Promocja i popularyzacja historii Polski i historii Wielkopolski.
 7. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie badań z dziedziny kultury i sztuki sakralnej, historii Wielkopolski oraz historii Polski.
 8. Wspieranie badań naukowych, w tym archeologicznych, kwerend w archiwach, bibliotekach i innych instytucjach.
 9. Zapraszanie w celach naukowych uczonych i specjalistów oraz finansowanie ich pobytu na terenie RP.
 10. Organizację i finansowanie konferencji, sympozjów, seminariów oraz innych wydarzeń o charakterze naukowym, popularno-naukowym i kulturalnym.
 11. Organizowanie szkoleń i kursów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym.
 12. Udzielanie świadczeń pieniężnych lub wsparcia w formie pozafinansowej (szczególnie w formie wsparcia organizacyjnego, technicznego, rzeczowego i innego) podmiotom, w tym osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działania zgodne z celami Fundacji, przeznaczonych na realizację takich zadań.
 13. Udzielanie stypendiów, ustanawianie lub przyznawanie nagród, wspieranie finansowe lub w formie pozafinansowej twórców kultury i sztuki, muzealników oraz archiwistów, a także osób zasłużonych dla działalności muzealniczej; ustanawianie, wspieranie finansowe oraz w formie pozafinansowej programów stypendialnych skierowanych do twórców kultury i sztuki.
 14. Udzielanie wsparcia pozafinansowego, w postaci przekazywania lub udostępniania materiałów, sprzętu, przyborów i narzędzi twórcom kultury i sztuki oraz wytypowanym jednostkom naukowym, badawczym lub naukowo-badawczym.
 15. Finansowanie ochrony muzeów i archiwów, oraz zabezpieczenia i konserwacji zbiorów.
 16. Prowadzenie działań zabezpieczających i konserwacyjnych archiwaliów oraz dzieł sztuki.
 17. Prowadzenie lub wspieranie działań promocyjnych w zakresie realizacji celów Fundacji.
 18. Organizację i wspieranie turystyki religijnej i poznawczej.
 19. Gromadzenie informacji, tworzenie baz danych oraz katalogów dokumentujących sztukę sakralną.
 20. Sprzedaż przedmiotów darowizny.
section-img-1188x740
Rada Fundacji
Akademii Jana Lubrańskiego

5 grudnia 2022 r. w Pałacu Arcybiskupim odbyło się uroczyste, pierwsze posiedzenie Rady Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego, w skład której zostali powołani Adam Trybusz, Jarosław Przyborowski, Igor Kraszewski, Janusz Kosiński, Dariusz Grzybek, Michał Ciszak oraz przewodniczący Sławomir Rosolski. Rada jest organem doradczym Fundacji i będzie wspierać ją merytorycznie w toku prowadzonej działalności kulturalnej, naukowej, oraz wszelkich innych podejmowanych inicjatyw.
 

 

imagem001.jpg

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
Wesprzyj fundację w naszych działaniach.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.